Wpływ masażu na układ oddechowy

Masaż i jego wpływ na samopoczucie i zdrowie człowieka stanowi bardzo szeroki, wydaje się że powszechny, a na pewno bardzo ważny społecznie temat. O wszechstronnym i dobroczynnym wpływie stosowania masażu na zdrowie człowieka świadczy niezbicie bardzo istotny fakt, że oddziałuje on namacalnie oraz ewidentnie pozytywnie na wiele układów w organizmie człowieka. Jednym z wielu układów, którego wydolność może poprawić stosowanie masażu jest układ oddechowy. W tym przypadku pozytywne oddziaływanie można dostrzec w dwóch aspektach jego wpływu na układ oddechowy: w aspekcie bezpośredniego oddziaływania, a także w aspekcie pośredniego wpływu na wspomniany układ.

Masaż poprawia oddech

W sposób bezpośredni masaż działa i w konsekwencji poprawia sprawność zarówno głównych, jak również pomocniczych mięśni oddechowych. Dzieje się tak, gdyż mając związek ze wzrostem statycznych i dynamicznych parametrów spirometrycznych, normalizacją napięcia oraz polepszeniem wydolności mięśni grzbietu, kręgosłupa, klatki piersiowej i przestrzeni międzyżebrowych, poprawia niewątpliwie ruchomości klatki piersiowej, co w oczywisty sposób ma pozytywny wpływ na oddychanie. Mięśnie, bowiem dzięki masażowi zdecydowanie uelastyczniają się poprawiając tym samym oddychanie.

Jeśli chodzi o sposób pośredni oddziaływania masażu na układ oddechowy, to stosowanie go wywiera oczywisty wpływa na wspomniany układ w wyniku pobudzenia trzech innych układów. Chodzi w tym miejscu o układy: krążenia, nerwowy oraz hormonalny.

W przypadku pierwszego z wyżej wymienionych, układu krążenia, masaż przyspieszając cyrkulację krwi w naczyniach krwionośnych zwiększa tym samym jednocześnie ilość bogatej w tlen krwi, która jest dostarczana do płuc. Tam zaś w konsekwencji rozszerzenia naczyń krwionośnych zostaje polepszona wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych. Pod wpływem masażu zwiększa się również przepływ krwi przez serce, na skutek czego wzrasta ilość krwi bogatej w tlen, która jest niezbędna do właściwego rozwoju tkanek.
Stosowanie masażu przyczynia się też w sposób oczywisty do większej aktywizacji płuc, które funkcjonując na drodze odruchowej, co związane jest z regulacją czynności układów nerwowego i hormonalnego.

Klasyczna technika masażu

Warto także dodać, że jedna z technik masażu klasycznego posiada niewątpliwie bardzo korzystny wpływ na oczyszczenie płuc, jeśli w nich coś zalega. Wspomnianą formą masażu jest oklepywanie, które ułatwia  pozbycie się wydzielin poprzez spowodowanie odruchu odkrztuszania.
Tak więc jasnym się staje, że stosowanie masażu jest w kontekście oddziaływania na układ oddechowy nie tylko nieszkodliwe, ale również wręcz konieczne, aby poprawić oddychanie. Warto więc wiedzieć o dobroczynnych skutkach tego rodzaju masażu. Warto również go stosować z pełną świadomością wpływu, jaki wywiera na organizm ludzki.