Wpływ masażu na układ krążenia

Układ krążenia stanowi bardzo ważny system organizmu warunkujący jego funkcje życiowe. Krew jest mieszaniną płynnego osocza z krwinkami oraz innymi substancjami. Jej funkcję dla organizmu można podsumować, jako:

  • Funkcję oddechową – transportuje i zaopatruje w tlen każdą komórkę oraz pozbywa się zebranego poprzez sieć naczyń żylnych CO2;
  • Funkcję odżywczą – podobnie jak tlen rozprowadza substancje odżywcze z narządów pokarmowych oraz odbiera i wydala produkty rozpadu procesów przemian materii,
  • Funkcję termoregulacyjną – utrzymuje stałą temperaturę ciała, przewodzi ciepło z pracujących mięśni i wątroby oraz kontroluje wydatkowanie ciepła na zewnątrz organizmu;
  • Funkcję regulacyjną – transportuje i rozprowadza hormony, które są konieczne dla utrzymania procesów życiowych ciała.

Układ krążenia a masaż

Ponieważ tak znacząca rolę dla organizmu pełni krew, dlatego polepszenie efektów funkcjonowania układu krwionośnego będzie bardzo istotne dla życia całego organizmu.
Masaż w tej sytuacji stanowi bodziec dotykowy, który wywołując określone reakcje powoduje zwiększenie przepływu krwi, co z kolei skutkuje zwiększeniem efektu podanych powyżej funkcji krwi, Opisowo można to przedstawić w ten sposób, że krew pod wpływem masażu intensywniej dopływa do prawego przedsionka i komory serca, a potem do płuc, gdzie przyspiesza procesy dyfuzyjne polegające na utlenieniu krwi. Krew z tlenem powraca wówczas do lewego przedsionka, by przez tętnice dotrzeć do każdej komórki organizmu. W procesie tym masaż nie tylko ma wpływ na naczynia żylne i chłonne poprzez przyspieszenie powrotu krwi do serca, lecz oddziałuje na pracę naczyń tętniczych. Dzieje się tak, gdyż lepiej pracujący mięsień sercowy dostarcza większą ilość krwi do płuc i układu tętniczego obwodowego. Masując części ciała rozgrzewamy je powodując rozszerzenie naczyń tętniczych, w których następuje poprawa skurczu i rozkurczu mięśni gładkich.

Wpływ masażu na układ krążenia określają trzy teorie:

  • Pierwsza z nich to teoria hormonalna, która skutek masażu postrzega w zwiększeniu ilości wydzielania się histaminy, która rozszerza naczynia krwionośne. Wydzielana histamina drażni nadnercza, co powoduje zwiększenie wydzielania się adrenaliny, a w konsekwencji zwężenie naczyń krwionośnych skutkujące wzrostem ciśnienia krwi. Ze względu na fakt, że mamy do czynienia najpierw ze spadkiem ciśnienia krwi, a po około 20 minutach z jego wzrostem, w przypadku osób z problemem nadciśnienia masaż powinien łagodny i powolny, aby nie był powodem silnych wahań ciśnienia krwi.
  • Druga teoria, odruchowa, wskazuje na obniżenie ciśnienia krwi w masowanej części ciała, co rejestrowane jest przez ośrodkowy układ nerwowy dzięki para receptorom. Reakcją na obronną ciała na tą informację jest wzrost ciśnienia krwi.
  • Wreszcie trzecią teorią jest teoria mechaniczna, która konsekwencje masażu postrzega w mechanicznym przepychaniu krwi na skutek głaskania oraz tworzeniu poprzez ugniatanie na naczyniach masowych części ciała próżni. Wspomniana próżna zapełnia się krwią na skutek jej wessania z miejsc pobliskich masowanej części. W ten też sposób masaż oddziaływuje również na części ciała niedotykane.

Zmiany wywołane przez masaż można podzielić na miejscowe – bezpośrednio poddanych masażowi tkankach oraz ogóle, wywołane, jako konsekwencja w różnych układach organizmu.
Wiele różnego rodzaju masaży wpływa w różnym stopniu na układ krwionośny. Najbardziej jednak oddziaływają: masaże klasyczne, segmentalne, wodne, wibracyjne oraz drenaż limfatyczny.

Korzyści wynikające z masażu

Pozytywny wpływ masażu stwierdza się przy następujących dolegliwościach związanych z układem krążenia: choroby obwodowych naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi, przewlekła niewydolność krążenia, zespoły żylakowe bez owrzodzeń, ustabilizowane stany po przebytych zapaleniach kończyn dolnych, itd.

Przeciwwskazania masażu występują natomiast w przypadku: ostrych stanów zapalnych i alergicznych skóry, tętniaków, zakrzepów żylnych, zapaleniu węzłów chłonnych, zaawansowanej miażdżycy naczyń obwodowych, niewyrównanych wad serca, wczesnego stadium po wylewie krwotocznym pourazowym, podczas brania leków przeciwzakrzepowych, nadciśnieniu, itd.

Sprawdź też wpływ masażu na układ oddechowy.