Wykorzystanie świec do masażu w psychoterapii

Punktem wspólnym masażu i psychoterapii jest przekonanie, że człowiek jest istotą psychofizyczną. Z tego też względu można mówić o wzajemnym wpływie oraz o konieczności podejścia do człowieka i jego problemów w sposób całościowy. Tak ujmowała tą zależność prawie cała starożytność – zarówno kultura semicka, jak również grecka i rzymska. Jednym z ważniejszych odstępstw od tego stał się dualizm platoński, który przejęty przez wczesne chrześcijaństwo przeciwstawiał aspekt duch i ciała, nie dowartościowując ten ostatni. Dopiero więc dwudziesty wiek powrócił do równowagi dostrzegając wzajemne uzupełnianie się i wpływ tych dwóch aspektów życia ludzkiego.

Istota psychofizyczna

W myśl zasad, że człowiek jest istotą psychofizyczną, nie tylko psychika wpływa na stan zdrowia i układ immunologiczny, ale również w odwrotnym kierunku, oddziaływanie na ciało poprzez masaż wpłynąć może niewątpliwie na psychikę człowieka. Oczywiście psychologia ma wiele nurtów i szkół o różnym podejściu do tego tematu. Można byłoby więc przytoczyć zapewne jakiś nurt nieprzykładających uwagi do wpływu ciała na psychikę i nieupatrujący w masażu ciała możliwości poprawy komfortu psychicznego klienta. Niemniej można zdecydowanie odnaleźć kierunki dowartościowujące i doceniające masaż. W tych nurtach w masażu dostrzega się dużą pomoc podczas psychoterapii, przede wszystkim szerokiego spektrum zaburzeń nastroju. Podaje się, że już po pięciu sesjach można zauważyć zmniejszenie poziomu odczuwalnego lęku i symptomów depresji. W trakcie masażu dochodzi, bowiem do obniżenia stężenia kortyzolu we krwi, hormonu odpowiadającego za stres oraz wzmocnienia układu odpornościowego. W ten sposób masaż z powodzeniem zastępuje wykorzystywane w psychoterapiach techniki relaksacyjne, wywołując u klienta odprężenie i zejście z niego istniejącego napięcia.

Zmniejszenie strachu

Redukcja lęku, stresu, czy spowodowanie odprężenia nie tylko są pomocą same w sobie, ale tworzą wtórnie także warunki psychiczne dla skuteczności dalszych działań psychoterapeutycznych. Dlatego często psychoterapeuci zalecają swoim pacjentom korzystanie z usług profesjonalnych masażystów z wykorzystaniem aromaterapii. Pacjenci lub, jak współcześnie mówi się przy różnego rodzaju terapiach, klienci idą więc najpierw na masaż z zastosowaniem świec do masażu lub olejków np. wanilii, odpowiadających za wyciszenie, stabilizacje nastroju, pozbycie się stresu. A następnie udają się na sesję terapeutyczną, która bazuje na dobrym nastroju, relaksacji i wyciszeniu pacjenta, budując na tym dalsze działania z zastosowaniem odpowiednich technik psychoterapii.

Oczywiste jest, że zredukowane lęk i napięcie powodują zwiększenie otwartości na samą terapię oraz możliwości bardziej świadomej i skoncentrowanej na współpracy z psychoterapeutą pracy. Dlatego też bez wątpienia warto sięgać i wykorzystywać techniki masażu w praktyce psychoterapeutycznej, szczególnie tej, która zajmuje się wszelkimi rodzajami zaburzeń nastroju, zapobiegania nawrotom depresji i przeciwdziałania pojawiającym się niepokojom.